Programvare for linjeprosjektering (netLIN)

netLIN

I hele elforsyningens eksistens har luftnett vært dominerende som infrastruktur for fremføring av elektrisk energi.

For å prosjektere en luftlinjeseksjon trengs det betydelige kunnskaper i matematikk, statikk og mekanikk samtidig som det er en rekke forskrifter og regelverk å forholde seg til.

Disse kunnskapene er implementert i produktet netLIN, det mest komplette dataprogrammet for prosjektering av luftlinjeanlegg. netLIN utvikles av HallingKonsult i nært samarbeid med REN AS i Bergen.

netLIN 3 og netLIN 4

HallingKonsult har lang tradisjon i utvikling av beregningsprogrammer for luftlinjeanlegg og netLIN er hele tiden under utvikling. Hver ny generasjon ivaretar den beste tilgjengelige funksjonaliteten fra tidligere produkter samt tilfører produktet ny funksjonalitet i takt med økende krav i linjeprosjekteringsfaget samt muligheter som ellers åpner seg med ny teknologi.

Siste generasjon i rekken er netLIN 4 som har et visuelt, moderne og intuitivt brukergrensesnitt med innebygd profildesigner som forenkler arbeidsprosessen betydelig. Her jobber brukeren direkte i kartet og har tilgang til all informasjon nødvendig for å avgjøre trasevalg og masteutplassering.

netLIN 4 støtter i dag traseplanlegging og vil snart støtte full lineprosjektering av både lavspent og høyspenttraseer. netLIN 3 brukes i dag til lineprosjektering av høyspenttraseer men vil utgå så snart denne funksjonaliteten er på plass i netLIN 4.

Innmåling

Innmåling av traseprofil kan i dag foregå på flere måter. I netLIN 4 kan trase- og masteutplasseringer “stikkes ut” ved å klikke direkte på kartet, netLIN henter da automatisk inn koordinater og høyde over havet fra en kartserver. Ut fra dette formes traseens terrengprofil m/sideterreng og arbeidet med å konfigurere anlegget kan påbegynnes profildesigneren. Alternativt kan traseprofilen måles inn manuelt med GPS-utstyr ute i terrenget og importeres fra elektronisk målebok til netLIN via. KOF-filer for videre verifisering og prosjektering i netLIN’s profildesigner.

Begge metoder støtter støtter «koding i felt» der temakoder angir terrengbeskaffenhet, masteplasseringer og andre objekter.

Ytterligere informasjon

For mere informasjon om netLIN se www.netlin.no.
For ytterligere informasjon og spørsmål om netLIN, lisenser, kurs og opplæring, kontakt www.ren.no.

Kurs og opplæring

REN holder regelmessige kurs i netLIN, både dagskurser som gir innføring i bruken av selve netLIN-programmet samt 2-dagers kurs som inkluderer netLIN PLAN, netLIN LV, og netLIN 3. I tillegg kan bedriftstilpassede kurser avholdes.

Lisenser

netLIN selges gjennom REN. Ta kontakt med REN for priser og betingelser.

Kurs og opplæring 

Kurs og opplæringsprogram tilpasses etter oppdragsgiverens ønsker og behov. Når det gjelder programmet netLIN arrangeres kurs og opplæring i samarbeid med REN AS.