netTAP

netTAPElektroteknisk program for beregning/analyse og dokumentasjon i distribusjonsnettet.
netTAP er utviklet for å dekke to hovedfunksjoner:

 • Integrerte beregningskomponenter i en NIS løsning

 • Frittstående beregningsprogram for registrering, beregning og dokumentasjon i distribusjonsnettet.

Elektroteknisk program for beregning/ analyse og dokumentasjon i distribusjonsnettet.

netTAP er utviklet for å dekke to hovedfunksjoner:
– Integrerte beregningskomponenter i en NIS løsning
– Frittstående beregningsprogram for registrering, beregning og dokumentasjon i distribusjonsnettet.

Rapporter
Totalt 18 forskjellige rapporter. Vi nevner noen:

Rapporter

Totalt 18 forskjellige rapporter. Vi nevner noen:

 • Summering av total lengde pr. tverrsnittstype. Selektering (med delsum) på kretsnummer eller montasjeår.

 

 • Tapsanalyse: Selektering på kretsnummer, spenning, spenningsfall (i %) og tap (i %).

 

 • Lastanalyse: Selektering på kretsnummer og belastningsgrad (i %) av kabel/line.

 

 • Kortslutningsanalyse: Selektering på kretsnummer og minste kortslutningsstrøm.
 • Trafobelastningsanalyse: Selektering på kretsnummer og belastningsgrad (i %) av trafoen.

 

 • Beregninger: tap, kortslutning, last-fordeling, kapitalisert tap samt økonomisk tverrsnitt.

 

 • Registrere/vedlikeholde alle krets-, kurs- og punktdata fra og med trafo og frem til abonnent. Nettdata kan registreres direkte i programmet eller i et NIS-/GIS system.

 

 • Standard Windows-funksjoner slik som: «Kopier», «Klipp Ut» og «Lim Inn», samt «Dra & Slipp».
 • Rapporter: tap, kortslutning, lastfordeling, summering av lengder pr. tverrsnittstype, trafolast, kapitalisert tap og økonomiske tverrsnitt, samt analyserende rapporter hvor det kan defineres grenseverdier på en rekke nøkkeltall.

 

 • Utskrift av beregninger til skjerm eller skriver.

 

 • netTAP håndterer flere datasett (avdelinger), samt egen kladd-database.

 

 • Nettdata-/beregningsdata vises for valgte krets, kurs eller punkt i eget status vindu (nederst på skjermen).
 • Register for standartverdier, trafotyper og kabeltyper.

 

 • Integrasjon med NIS-/GIS-systemer for overføring av nettdata. OpenNIS fra Cascade, WinMap Norconsult Informasjonssystemer og GIS/LINE fra Norkart.
 • Integrasjon med KIS system: oppdatering av abonnenter med sist avleste forbruk. Informasjon om anlegg/eier kan vises i eget vindu. Anlegg kan søkes opp ved å angi navnet på anleggseier.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
32 05 38 10