Om oss

På begynnelsen av 1980-tallet tok Hermann Gandrudbakken (som dengang var elverksmontør i Flå E-verk) i bruk en programmerbar Hewlet Packard kalkulator for å forenkle arbeidet med å utføre ulike beregninger.

På midten av 80-tallet kom PC’en. Denne ble raskt tatt i bruk da den kunne by på både større regnekapasitet og lagringskapasitet.

​Fram mot slutten av 80-tallet ble det klart at det var behov for et eget selskap som kunne markedsføre og videreutvikle programmene, samt utvikle nye produkter.
Gjennom utvikling og salg av egne programmer, samt i samarbeid med andre selskap som utvikler supplerende programvare, når bedriften nye målgrupper og beslektede fagfelt.

Konsulenttjenester

Vi utfører tjenester som nettanalyse samt tegning og vedlikehold av ledningskart og skjema. Stadig flere nettselskap velger å benytte oss ved etablering av

Nettinformasjonsystem (NIS) fordi de da får tilført en betydelig erfaring ved oppstarten av prosjektet. Dette resulterer i en raskere og smidigere gjennomføring da man drar veksler på tidligere erfaringer fra andre prosjekt.

Med basis i våre programmer tilbyr vi kurs og opplæring. Våre konsulenttjenester og kurs blir utformet etter kundens ønsker og behov.

Kart- og oppmålingstjenester

Våre erfarne landmålere er utstyrt med GPS eller totalstasjon. Vi utfører en betydelig oppdragmengde bl. a. for flere av Hallingdals kommunene. Likeledes utfører vi kart- og oppmålingstjenester for energiverk, arkitekt- og arealplanleggere, Statens Vegvesen, entreprenører, alpinanlegg samt privatpersoner/utbyggere.
Kombinasjonen av e-verkserfaring og kompetanse innenfor kart og oppmåling, fører til at vi er en svært interessant partner for nettselskap som skal samle inn og registrere sine nettdata på digital form.