VI ER MILJØSERTIFISERT

Våre hovedmål innen klimagassutslipp og miljø er:

  • Aktivt fokus på hensyn til miljø og naturinngrep ved arbeid med arealplaner
  • Oppfordre kundene til å velge løsninger som i størst mulig grad tar hensyn til kulturarv, miljø, klima og lokal egenart i prosjekter, også utover overordnet regelverk.
  • Redusere våre klimagassutslipp gjennom å redusere vår energibruk, etterstrebe miljøvennlige transportløsninger og arbeide for å redusere vårt avfall.
  • Øke bevisstheten rundt miljøspørsmål og sette oss målbare mål for å forbedre vår miljøprestasjon.
sertifiseringer
sentraltgodkjent
SENTRALT GODKJENNING FOR ANSVARSRETT

Halling Konsult har sentral godkjenning for ansvarsrett innen følgende godkjenningsområder:

•Søker (alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2

•Prosjektering av veg, utearealer og landskapsforming i tiltaksklasse 2