VÅRE VERDIER FORTELLER HVA VI STÅR FOR OG HVORDAN VI VIL BIDRA TIL AT DITT PROSJEKT LYKKES

NÆRT

Lokalt forankret, ansatte med god lokalkunnskap, tre kontorer fordelt i Hallingdal.

PÅLITELIG

Bidrar til de beste løsninger for kunden og samfunnet. Er ansvarlig, troverdig og forutsigbar. Leverer det vi lover.

KOMPETENT

Innehar kunnskap og ferdigheter innen fagfeltene. Utvikler oss i følge med tiden.

Vi har en unik styrke ved å være liten og fleksibel. Vi skal være oversiktlige og enkle å arbeide sammen med, og vi skal gi kunden merverdi gjennom vår framoverlente holdning til nye metoder og kunnskap.

vare verdier
vidju

Det er gjennom en god prosess at man kan utarbeide en plan som tar hensyn til de ulike interessene når et område skal utvikles. Ikke minst handler det om å legge til rette for god medvirkning gjennom planprosessen.

SOM ET SELSKAP UNDER VIDJU HOLDING AS HAR VI SOM MÅL Å:

  • sikre og videreutvikle trygge, pålitelige og framtidsrettede løsninger
  • å skape ytterligere verdier innad i konsernet
  • øke verdiskapingen for våre eiere, som igjen kommer alle som bor i Hallingdal til gode
  • minimere vårt eget miljø-og klimaavtrykk, og tilrettelegge for at våre kunder og leverandører også bidrar til dette.

BÆREKRAFTSMÅL

Vi ønsker å fremme sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i alle prosjekt ved fremme følgende FN’s bærekraftsmål: