AREALPLANLEGGING

HallingKonsult har utvidet avdelingen som tilbyr tjenester innen arealplanlegging og har i den anledning åpnet et avdelingskontor på Gol med to nyansatte, men erfarne arealplanleggere.

Vi har lang erfaring med utarbeiding av arealplaner på ulike nivåer
  • detalj- og områderegulering
  • kommuneplan
  • planendringer
arealplanlegging
flyfoto
Vi gjennomfører og leder planprosesser
  • konseptutvikling
  • mulighetsstudier/temarapporter/utredninger
  • konsekvensutredninger
  • ros-analyser
  • planprogram
Vi bruker «gisline» og «gemini» som kartsystem.