KONSESJONSSØKNADER

Vi kan bistå i planleggingen av solcelleanlegg ved blant annet å utarbeide foreleggingsdokumenter. Dette kan foregå ved fellesutredninger og samordnet behandling.

Der det ligger til rette for det bør områderegulering og konsesjonsprosess samordnes i tid med felles konsekvensutredninger.

Vi kan bidra i oppstartsmøte, ha kontakt med NVE og utføre selve planen i tråd med både plan- og bygningsloven og energiloven.

konsesjonssoknader