MULIGHETSSTUDIER

En mulighetsstudie er en undersøkelse av hva som kan gjøres innenfor et område for å vurdere ideer og vise potensialet for arealet. Hensikten er å utarbeide et tilstrekkelig underlag for videre beslutning hos oppdragsgiver.

Mulighetsstudier kartlegger et områdets kvaliteter og verdier, og peker på områdets muligheter for utvikling og arealdisponering. I samarbeid med oppdragsgiver og brukere kan vi finne strategiske grep og utvikle ideer for området.

Mulighetsstudier kan vurdere ulike konsepter der alternativene kommer klart frem. Mulighetsstudier kan også inneholde 3D-modeller som viser form og volum.

Vi utarbeider mulighetsstudier på alt fra utomhusplaner til reguleringsplaner og områdeplaner.

mulighetsstudier