Tjenester

Våre tjenester

HallingKonsult as tilbyr kart- og oppmålingstjenester for kunder på Østlandet og spesielt i vårt nærområde Hallingdal.

Vi bruker Norkart Geoservice og Powel Gemini som systemleverandør for kart- og eiendomsforvaltning, arealplanlegging og presentasjoner.

HallingKonsult as utfører tjenester innen:

 • innmåling/utstikking av situasjon til ulike formål
 • bygg- og anleggsmålinger
 • masseberegninger
 • måling av linjeprofiler
 • supplerende kartlegging
 • plassering av tiltak etter Plan- og bygningsloven​
 • kommunaltekniske målinger, kartforretninger
 • arealplanlegging/reguleringsformål
 • innmåling av kummer og ledningsnett
 • måling av terrengmodeller/profiler
 • prosjektering, plassering- og beliggenhetskontroll av bygg

På oppdrag fra den lokale oppmålingsmyndighet, kan vi ved eiendomsspørsmål ta oss av alt fra å bestyre kartforretningen til utarbeidelse av ferdig målebrev, slik tilfellet er i Flå kommune.

HallingKonsult innehar også den nødvendige kompetanse for arealplanlegging og utarbeidelse av reguleringsplaner.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
32 05 38 10